Het bestuur van Squadraat is verantwoordelijk voor het dagelijkse functioneren van de vereniging. Daarnaast is er altijd één bestuurslid bij de banen tijdens de open tosses. Voor algemeen contact, of om het gehele bestuur te bereiken, mail naar bestuur@squadraat.nl

Bestuur

Voorzitter

Pim Dieters

Leidt vergaderingen, onderhandelt met de Aclo en ziet toe op de andere bestuursleden.
voorzitter@squadraat.nl

Secretaris

Thiarda Tjeerdsma

Verantwoordelijk voor de correspondentie, de notulen en het jaarverslag, nieuwe leden en donateurs.
secretaris@squadraat.nl

Penningmeester

Zwonni de Blouw

Belast met het vorderen van betalingen, de begroting en baanreserveringen.
penningmeester@squadraat.nl

Commissaris Intern

Annemiek Oosterhuis

Regelt de indeling van de trainingen en is contactpersoon met de trainers en trainingsleden.
intern@squadraat.nl

Commissaris Extern

Danjel Salomons

Is verantwoordelijk voor de competitie en andere externe squashactiviteiten waaronder toernooien.

extern@squadraat.nl

Raad van Advies

Drie leden

Ondersteund het bestuur van (on)gevraagd advies en neemt een tevredenheidsenquete af.
rva@squadraat.nl

Commissies

AcCo

De Activiteitencommissie organiseert alle grote, niet-squashgerelateerde activiteiten.

ToCo

Organiseert de week-, weekend- en thematoernooien en de clubkampioenschappen.

PromoCo

De Promotiecommissie is verantwoordelijk voor de naamsbekendheid en de ledenwerving.

BoCo

Deze commissie organiseert de maandelijkse borrel. Een aantal maal per jaar is hier een thema aan gekoppeld.

Squadroddels

Voor Squadraat wordt dit blad een aantal keer per jaar uitgegeven door deze redactie.

FotoCo

Alle kiekjes van activiteiten, toernooien en borrels worden gemaakt door de Fotocommissie.

KasCo

De Kas Commissie (oud-penningmeesters) controleert de penningmeester.

Public Relations

De Public Relations Commissie zorgt voor de sponsorinkomsten van de verenging.

ICT Commissie

De ICT-Commissie draagt zorg voor de website en de systemen waar de vereniging mee werkt.

Oud-besturen

2017-2018

Marjolein Kunst, Robert Reijken, Emiel Neven, Bas Veldkamp & Danjel Salomons

2016-2017

Bestuursleden van dit jaar, nog geen zin om dit in te vullen..

2015-2016

Bestuursleden van dit jaar, nog geen zin om dit in te vullen..